Akord Plus

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Tebukonazol + mankozeb

Formulacija

Vododisperzibilne granule

Djelovanje

Tebukonazol je sistemični fungicid. Djeluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način sprječava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbjeđuje se preventivnom primjenom, odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.
Mankozeb je preventivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama djelovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Djeluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.

Karenca

21 dan - jabuka, kruška

Doza / koncentracija

Jabuka 2 kg/ha; kruška 2-3 kg/ha

Primjena

Jabuka, kruška

Sadržaj
aktivne materije

37,5 g/kg + 640 g/kg

Pakovanje

1 kg

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Akord plus