Alijansa

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za primjenu u voćarstvu, vingradarstvu i povrtarstvu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Mankozeb + metalaksim-M

Formulacija

Kvašljivi prašak

Djelovanje

Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam djelovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Djeluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.
Metalaksil-M je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem. Inhibira sintezu proteina u organizmu gljiva. Apsorbuje se listovima, stablom i korjenom.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - malina;
21 dan - paradajz, krompir;
28 dana – stone sorte vinove loze;
42 dana - vinske sorte vinove loze

Doza / koncentracija

2,5 kg/ha; 0,65 %

Primjena

Paradajz, krompir, vinova loza, malina.

Sadržaj
aktivne materije

640 g/kg + 40 g/kg

Pakovanje

2,5 g, 25 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Novo fung