Antre Plus

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u pšenici, ječmu i šećernoj repi.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Tebukonazol + tiofanat-metil

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Tebukonazol je sistemični fungicid, djeluje protektivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Probojem kroz biljno tkivo, inhibira sintezu ergosterola i na taj način spriječava razvoj gljive. Najbolja efikasnost obezbjeđuje se preventivnom primjenom, odnosno odmah nakon pojave prvih simptoma.
Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Djeluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti diobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.

Karenca

42 dana - pšenica, ječam i šećerna repa

Doza / koncentracija

1,5 l/ha

Primjena

Pšenica, ječam, šećerna repa

Sadržaj
aktivne materije

167 g/l + 133 g/l

Pakovanje

1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Antre plus