Mikal Flash

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

MIKAL FLASH je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje peronospore i crne pjegavosti vinove loze. Način djelovanja ovog preparata je specifičan i dvostruk. Na jednoj strani djeluje neposredno na parazitske gljive, a na drugoj podstiče prirodan odbrambeni mehanizam biljke. Primjenom Mikala Flash i dijelovi biljke, koji su narasli nakon prskanja, zaštićeni su od zaraze parazitskom gljivom. Mikal Flash spada u svaki program prskanja vinove loze. Omogućava zaštitu i dugotrajno djelovanje, koji se ne može porediti sa drugim fungicidima.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Fosetil-aluminijum (50 %) + folpet (25 %)

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Djelovanje

MIKAL FLASH se upotrebljava za suzbijanje:
plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3 - 0,4 % (300 - 400 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l vode/ha. Razmaci između prskanja traju po 14 dana.
crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u koncentraciji 0,3 % (300 g u 100 l vode) uz utrošak 500 l vode/ha. Prska se u proljeće kad su lozni pupovi u fazi D do E (po Baggioliniju).

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti 3 puta u vegetaciji.
Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Fitotoksičnost

Ako se primjeni na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama, Mikal Flash nije fitotoksičan.

Miješanje

Ne smije se miješati sa EC formulacijama fosfornih insekticida, baznim preparatima, bakrenim preparatima i folijarnim đubrivima.
Mikal Flash je kompatibilan sa brojnim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije miješanja sa bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj eksperimentalnoj površini.

Karenca

42 dana za vinovu lozu

 

Sigurnosno-tehnički list

mikal flash