Plavo ulje

Ocena korisnika:   / 1

Klasa

Fungicidi

Opis

Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Bakar-oksihlorid + mineralno ulje

Formulacija

Uljna disperzija

Djelovanje

Bakar-oksihlorid je preventivni fungicid i baktericid. Inhibira klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu materiju zbog njenog višestrukog mehanizma djelovanja.
Mineralno ulje primjenjeno u vrijeme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju svih stadijuma insekata i grinja. Takođe, obezbjeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje i na taj način poboljšava performanse tretiranja.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - silažni i merkantilni kukuruz, pšenica (ozima i jara) i ječam.

Doza / koncentracija

2 – 3 %

Primjena

Jabuka, breskva, malina, šljiva.

Sadržaj
aktivne materije

100 g/l + 700 g/l

Pakovanje

200 ml, 1 l

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Plavo ulje