Teldor SC 500

Ocena korisnika:   / 1

Klasa

Fungicidi

Opis

Teldor® SC 500 suzbija sivu plijesan na vinovoj lozi, u jagodama, paradajzu, ukrasnom bilju, trešnjama i bobičastom voću. Posredno olakšava ručnu i mašinsku berbu grožđa, smanjuje gubitak, te omogućava proizvodnju zdravog mošta i vina, a da pritom ne utiče na tok vrenja, niti na okus mošta i vina. Odlikuju ga i kratke karence.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Fenheksamid 500 g/l

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Djelovanje

Teldor® SC 500 se primjenjuje na:
a) vinovoj lozi za suzbijanje sive grožđane plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1-1,5 l/ha, uz trošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze, odnosno u početku sazrijevanja;
b) jagodama na otvorenom za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,5 l/ha, uz utrošak vode 500 l/ha (30ml na 10 l vode na 100 m2).
Može se tretirati najviše dva puta u vrijeme vegetacije i to: prvi put u cvatnji jagoda, drugi put kod pojave zelenih plodova;
c) trešnjama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa), u količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tokom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi put kada plodovi počnu dobijati boju, drugi i treći put u 12-14-to dnevnim razmacima.
Protiv sušenja cvjetova i grančica tretira se pri početku cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje;
d) šljivama za suzbijanje truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa) u količini 0,5 l/ha na 1 m visine krošnje uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 m l/10 l vode na 1 m krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tokom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi put kada plodovi počnu dobijati boju, drugi i treći put u 12-14-to dnevnim razmacima.
Protiv sušenja cvjetova i grančica tretira se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje;
e) breskvama za suzbijanje truleži plodova (Monilinia fructigena) i sušenja cvjetova i grančica (Monilinia laxa) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1500 l/ha (7-10 ml/10 l vode). Može se tretirati najviše dva puta u vegetaciji i to kad plodovi počnu dobijati boju ili najkasnije tri dana prije branja;
f) kupinama, grožđu i brusnici za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje;
g) malinama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje;
h) ribizlama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje;
i) ukrasnom bilju na otvorenom za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2), ako su biljke visoke do 50 cm, odnosno 5 l/ha (50 ml/10 l vode na 100 m2) ako su biljke visoke 50-125 cm. Može se tretirati najviše 2 puta u razmaku 10-14 dana;
j) paradajzu na otvorenom za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini od 1-2 l/ha. Može se tretirati najviše tri puta:
- prvi put kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 l/ha (10 ml/10 l vode na 100 m2);
- drugi put kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 l/ha (15 ml/10 l vode na 100 m2);
- treći put kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m2).

Proširenja upotrebe

Proširenja za male namjene:

1) marelicama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode).  Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje, te 1-2 puta dvije sedmice prije branja. Može se tretirati najviše četiri puta u vegetaciji.
2) patlidžanu i tikvicama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana;
3) salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.), matovilcu, endiviji (divlju i crvenolisnu cikoriju, radič, kudravu endiviju, slatku salatu i dr.), vrtnoj grbici, barici, rikoli (divlja rikola i dr.), crnoj gorušici, listovima i izdancima od krstašica (japanska gorušica i dr.), (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
4) krasuljici, luku vlascu, celeru listašu, peršinu, kadulji, timijanu, bosiljku, ružmarinu, lovoru,  lišće i estragonu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode  400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 2 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
5) pasulju mahunaru,  mahuna u zaštićenom prostoru, za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode  400-600 l/ha (15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
6) luku na otvorenom prostoru, za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) i bijele truleži luka (Sclerotinia cepivorum), u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha  (15 ml na 10 l vode). Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-12 dana;
7) kiviju za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), u količini 120 ml/hl (12 ml u 10 l vode), primijeniti nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju.

Ograničenja

Sredstvo se može upotrijebiti na istoj površini najviše dva puta u vegetaciji na vinovoj lozi, jagodama, breskvama i ukrasnom bilju; najviše tri puta u vegetaciji na trešnjama, šljivama i paradajzu, te najviše četiri puta u vegetaciji kupina, ogrozda, brusnica, malina i ribizla.

Fitotoksičnost

Teldor® SC 500  nije fitotoksičan za kulture na kojima je odobrena primjena, ako se upotrebljava u skladu sa uputstvom za primjenu.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva Teldor® SC 500 sa drugim sredstvima, raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Karenca

21 dan za vinske sorte grožđa;
14 dana za stolne sorte grožđa;
7 dana za kupine, maline, ribizle, grožđe, brusnice;
3 dana za jagode, trešnje, šljive, breskve i paradajz.

Karenca za male namjene:

7 dana za luk,
3 dana za marelicu, patlidžan i tikvice, salatu, matovilac, endiviju, vrtnu grbicu, baricu, rikolu, crnu gorušicu, listove i izdanke od krstašica, krasuljicu, vlasac, celer listaš, peršin, kadulju, timijan, bosiljak, ružmarin, lovor, estragon, pasulj mahunar i
60 dana nakon tretiranja smiju se plodovi kivija pustiti u potrošnju / konzumaciju. 

Sigurnosno-tehnički list

teldor