Avalon

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog djelovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Bentazon+dikamba

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima djelovanja. Kontaktno djelovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća, a translokaciono djelovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Usvaja se i preko lisne mase i preko korjena. Različiti mehanizmi djelovanja aktivnih materija, bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces diobe ćelija u meristemskim tkivima, osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - silažni i merkantilni kukuruz, pšenica (ozima i jara) i ječam.

Doza/ koncentracija

1 - 2 l/ha

Primjena

Kukuruz, pšenica i ječam.

Sadržaj
aktivne materije

320 g/l + 90 g/l

Pakovanje

1 l, 10 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji