Basar

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usjevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta, sirka.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

S-metolahlor

Formulacija

Koncentrat za emulziju

Djelovanje

S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida. Biljke ga usvajaju stabaocetom klijanaca korova i korjenom i potom translociraju akripetalno. Inhibira proces ćelijske diobe, odnosno sintezu masnih kiselina.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, sirak.

Doza/ koncentracija

1 - 1,5 l/ha

Primjena

Kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret, sirak.

Sadržaj
aktivne materije

960 g/l

Pakovanje

1 l, 10 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Novo