Basta 15

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

BASTA SL 15 je neselektivni herbicid, namjenjen suzbijanju korova u trajnim nasadima. Njegova je prednost pred preparatima na bazi glisofata u tome da ga možemo upotrijebiti u voćnjacima i vinogradima i za vrijeme vrućih ljetnih dana, jer Basta nije podložna hlapljenju. Osim suzbijanja, koristi se za desikaciju cime krompira, uljane repice i suncokreta, te za suzbijanje korova u trajnim nasadima.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Glufosinat (150 g/lit)

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Djelovanje

BASTA 15 je neselektivni herbicid za suzbijanje:
a) jednogodišnjih i višegodišnjih korova u vinogradima viših uzgojnih oblika i voćnjacima jezgričavih i koštičavih voćaka (osim bresaka) starijima od 2 godine:
- jednokratnom primjenom u dozi 4,5-7,5 l/ha (45-75 ml u 4-6 l vode na 100 m2, tj. 450-750 ml u 40-60 l vode na 1000 m2) ili
-
razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi od po 5 l/ha (50 ml na 100 m2, tj. 500 ml na 1000 m2). Drugi put primjenjuje se nakon što dominantni korovi opet dostignu optimalnu visinu za suzbijanje (15-20 cm). Za suzbijanje jednogodišnjih korova primjenjuje se niža doza, a za suzbijanje višegodišnjih korova najviša preporučena doza sredstva ili, što je bolje, razdvojeno tretiranje.
Ukoliko su korovi viši od 20 cm tada se nezavisno o vrsti korova primjenjuje veća količina sredstva. U nasadima tretirati uređajima za tretiranje sa niskim radnim pritiskom. Udaljenost između mlaza i lisne mase krošnje treba biti najmanje 0,5 m uz utrošak vode 400-600 l/ha. Basta 15 može se u punoj dozi koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini.
b) desikaciju suncokreta (u fazi dozrijevanja, kada glave posmeđe), soje (kad je otpalo 20-30 % listova), uljane repice (u fazi dozrijevanja, kada sjeme poprimi crnu boju) i cime krompira (2-3 tjedna prije vađenja gomolja), za sve u dozi 2,5-3 l/ha (250-300 ml na 1000 m2).
c) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova na bankinama i kanalima za odvodnju i navodnjavanje, samo kada su u suvom stanju (režimu) u dozi 5 - 7,5 l/ha (50-75 ml na 100 m2 tj., 500-750 ml na 1000 m2) zavisno od toga koje vrste korova prevladavaju. Nakon primjene sredstva kanali moraju ostati suvi još najmanje sedmicu dana.
d) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama, uključujući željezničke pruge, u dozi 5-12 l/ha (0,5-1,2 l na 1000 m2). Nakon tri sedmice može doći do regeneracije višegodišnjih korova (posebno jednosupnica).

Ograničenja

Basta 15 ne smije se koristiti za suzbijanje korova na kompostu! Za kišovitog vremena potrebno je prije desikacije krompira provesti malčiranje cime. Ne koristite Basta 15 herbicid za desikaciju krompira, ako je proteklih pet dana palo puno padavina (30-40 mm) ili ako je najavljeno puno padavina, te na zemljištima zasićenim vodom. Basta 15 herbicid u krompiru koristite tokom vegetacijske sezone od marta do septembra.

Karenca

21 dan za vinovu lozu i voćke
14 dana za desikaciju cime krompira, suncokreta, uljane repice i soje.
Slama nakon desikacije ne smije se koristiti za krmu mliječnih životinja.

 

Sigurnosno-tehnički list

basta 15