Bonaca

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila

Formulacija

Koncentrat za emulziju

Djelovanje

Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i trajnog djelovanja. Djeluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - pšenica, ječam, voće, vinova loza, luk.

Doza/ koncentracija

0,4 - 2 l/ha

Primjena

Strna žita, kukuruz, pašnjaci, zasadi voća i vinove loze, luk.

Sadržaj
aktivne materije

360 g/l

Pakovanje

200 ml, 300 ml, 1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji