Galbenon

Ocena korisnika:   / 0

Galbenon

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Bentazon u obliku Na-soli.

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

Bentazon je selektivni, kontaktni herbicid iz grupe benzotiadiazinona. Usvaja se prvenstveno preko lisne mase, ali i preko korjena. U biljci se kreće naviše i inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze. Prvi simptomi se manifestuju hlorozom i nakon nekoliko dana dolazi do potpunog sušenja korova.

Karenca

42 dana - grašak, pasulj, krompir; 63 dana - strna žita, kukuruz, soja, lan, lucerka.

Doza / koncentracija

1,5 - 4 l/ha

Primjena

Strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj.

Sadržaj
aktivne materije

480 g/l

Pakovanje

1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji