Galolin Mono

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevima kukuruza, soje, suncokreta, mrkve i luka.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Linuron

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Linuron je selektivni sistemični herbicid, koji spada u hemijsku grupu urea. Usvaja se korjenom biljaka koje niču i kreće se naviše kroz stablo i listove. Inhibira proces fotosinteze, blokirajući transport elektrona u fotosistemu II, čime se zaustavlja fiksacija CO i stvaranje energetskih jedinjenja.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - kukuruz, suncokret, soja, luk; 70 dana - mrkva

Doza / koncentracija

1,2 - 3 l/ha

Primjena

Kukuruz, soja, suncokret, mrkva, luk iz arpadžika.

Sadržaj
aktivne materije

500 g/l

Pakovanje

200 ml, 1 l

 

Uputstvo za upotrebu

  Detalji