Hussar OD

Ocena korisnika:   / 1

Klasa

Herbicidi

Opis

HUSSAR je herbicid za primjenu u žitaricama sa najširim spektrom djelovanja na uskolisne i širokolisne korove. Odlično suzbija korove u ranim i kasnim razvojnim fazama žitarica. Sadrži zaštitnu materiju (safener) koja omogućuje visoku selektivnost za žitarice u suzbijanju najtvrdokornijih korova.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Jodosulfuron (100 g/l)

Formulacija

Uljna disperzija (OD)

Djelovanje

Hussar OD je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova, te nekih vrsta višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, u ozimom i jarom ječmu, raži i pšenoraži u dozi 0,1 l/ha (10 ml/1000 m2;). Preporučena količina vode je 200 do 300 l vode/ha (20 do 30 l vode/1000 m2). Tretirati od početka busanja do početka razvoja zastavice u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i pšenoraži (BBCH 13 do 37), te od trećeg lista do kraja busanja (BBCH 13 do 29) u jaroj pšenici i jarom ječmu. Najbolji rezultati postižu se kada su uskolisni korovi u fazi dva do četiri lista, a širokolisni u fazi dva do šest listova.
Hussar OD suzbija:
uskolisne korove: bijelu rosulju (Agrostis gigantea), običnu slakoperku (Apera spica venti), ljuljeve (Lolium spp.), svjetlice (Phalaris spp.), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu vlasnjaču (Poa trivialis).
širokolisne korove: gorocvijet (Adonis spp.) obični ščir (Amaranthus retroflexus), poljsku kriku (Anagallis arvensis), pravu kamilicu (Anthemis spp.), lobode (Atriplex spp.), zrakastu smrdulju (Bifora radians), rusomaču (Capsella bursa pastoris), različak (Centaurea cyanus), bijelu lobodu (Chenopodium album), ivančice (Chrysantemum spp.), poljski osjak (Cirsium arvense), smrdelje (Galeopsis spp), konicu (Galinsoga ciliata), priljepaču (Galium aparine), samonikli suncokret (Heliantus annuus), mrtve koprive (Lamium spp.), korovni sljez (Malva spp.), kamilice (Matricaria spp.), lucernu (Medicago spp.), potočnicu (Myosotis arvensis), poljski mak (Papaver rhoeas), dvornike (Polygonum spp.), poljski žabnjak (Ranunculus arvensis), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), kiselice (Rumex spp.), obični kostriš (Sencio vulgaris), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), svinjke (Sonchus spp.), poljska koljenicu (Spergula arvensis), mišjakinju (Stellaria media), djeteline (Trifolium spp.), grahorice (Vicia spp.), ljubice (Viola spp.)

Ograničenja

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u oštećenim usjevima koji su oslabljeni od biljnih bolesti, štetnika, mraza ili stajaće vode, može uzrokovati fitotoksičnost. Prilikom upotrebe sredstva na sorti ječma toscana može doći do fitotoksičnosti. Kod primjene treba spriječiti nošenje preparata na susjedne usjeve.
Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljeno korištenje ovog sredstva ili herbicidnih sredstava sa istim mehanizmom djelovanja, može dovesti do selekcije otpornih vrsta korova. U cilju sprječavanja ili usporavanja pojavljivanja biotipova otpornih korova, preporučuje se izmjenjivanje sredstava koja imaju različit mehanizam djelovanja

Ograničenja plodoreda

U slučaju prijevremenog propadanja usjeva moguće je sijati jaru pšenicu ili jari ječam 15 dana nakon tretiranja. Kukuruz se može sijati 30 dana nakon tretiranja i obaveznog oranja. Uljana repica, šećerna repa, špinat, paradajz i suncokret mogu se sijati tek nakon godinu dana.

Karenca

Obezbjeđena je vremenom primjene u ozimoj i jaroj pšenici, u ozimom i jarom ječmu, raži i pšenoraži.

Sigurnosno-tehnički list

hussar