Rezon

Ocena korisnika:   / 1

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevima kukuruza i suncokreta.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Terbutilazin

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Terbutilazin je selektivni translokacioni herbicid iz grupe triazina. Biljke ga usvajaju korjenom i translociraju u stablo i listove. U korovskim biljkama dovodi do inhibicije fotosinteze prekidanjem fiksacije CO2 i produkcije ATP i NADPH2. Svoje djelovanje ispoljava u vidu hloroze i nekroze listova.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - kukuruz (merkantilni i silažni), suncokret.

Doza / koncentracija

1,5 - 2,5 l/ha

Primjena

Kukuruz merkantilni i silažni, suncokret.

Sadržaj
aktivne materije

500 g/l

Pakovanje

1 l

Uputstvo za upotrebu

Detalji

Rezon