Fobos EC

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Insekticidi

Opis

Kontaktni insekticid širokog spektra djelovanja za folijarnu primjenu i primjenu preko zemljišta.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Bifentrin

Formulacija

Koncentrat za emulziju

Djelovanje

Bifentrin je kontaktni i digestivni insekticid iz grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje djeluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. S obzirom da spada u treću generaciju sintetičkih piretroida, bifentrin posjeduje dobru fotostabilnost i dužu perzistentnost.

Karenca

7 dana - krastavac, paradajz (u polju i stakleniku);
14 dana - krompir, pasulj;
21 dana - duvan, šećerna repa (lišće za silažu), kupusnjače;
28 dana - jabuka, kruška, vinova loza;
35 dana - žita;
49 dana - uljana repica

Doza / koncentracija

0,01 - 0,05 %

Primjena

Jabuka, kruška, vinova loza, voće, strna žita, kukuruz, šećerna repa, uljana repica, krompir, krastavac, paradajz, pasulj, ukrasno bilje, duvan, kupusnjače.

Sadržaj
aktivne materije

100 g/l

Pakovanje

50 ml, 100 ml, 1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Fobos ec