PARADAJZ

Ocena korisnika:   / 26
NajlošijeNajbolje 

 
 
Paradajz je jednogodišnja vrsta i najčešće gajeno povrće u svim vrstama zaštićenog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zaštićenom prostoru omogućuje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prolećnom periodu. Istovremeno, to je vrsta čijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit.
Prema visini stabla sve sorte paradajza se dele u tri grupe: visoke ili indeterminantne, niske ili determinantne i štambove ili žbunaste. 

Porijeklo - Paradajz vodi porijeklo iz toplih predela Južne Amerike i stoga su njegove potrebe prema toploti veoma izražene. U našim uslovima najkritičniji period za gajenje, zbog visoke oblačnosti i niskih temperatura, jeste od novembra do januara.

Paradajz je kultura sa visokim potrebama za hranivima, kako u pogledu makro tako i mikroelemenata. Mladoj biljci je potrebno tri do pet puta više hraniva, posebno fosfora (na jedinicu mase) u odnosu na odraslu biljku. Prinos je u direktnoj zavisnosti od sadržaja lakopristupačnih hraniva (N, P, K) u zemljištu. Paradajz je posebno osjetljiv na nedostatak fosfora u prvim fazama rasta i razvića. Obrazovanje i zrenje plodova ide na račun hraniva nakupljenih u vegetativnim dijelovima. Zbog toga je za paradajz od posebnog značaja obezbjeđenje hraniva u prvoj polovini vegetacije.

 

 
 
Paradajz je jednogodišnja vrsta i najčešće gajeno povrće u svim vrstama zaštićenog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zaštićenom prostoru omogućuje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prolećnom periodu. Istovremeno, to je vrsta čijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit.
Prema visini stabla sve sorte paradajza se dele u tri grupe: visoke ili indeterminantne, niske ili determinantne i štambove ili žbunaste. 

Porijeklo - Paradajz vodi porijeklo iz toplih predela Južne Amerike i stoga su njegove potrebe prema toploti veoma izražene. U našim uslovima najkritičniji period za gajenje, zbog visoke oblačnosti i niskih temperatura, jeste od novembra do januara.

Paradajz je kultura sa visokim potrebama za hranivima, kako u pogledu makro tako i mikroelemenata. Mladoj biljci je potrebno tri do pet puta više hraniva, posebno fosfora (na jedinicu mase) u odnosu na odraslu biljku. Prinos je u direktnoj zavisnosti od sadržaja lakopristupačnih hraniva (N, P, K) u zemljištu. Paradajz je posebno osjetljiv na nedostatak fosfora u prvim fazama rasta i razvića. Obrazovanje i zrenje plodova ide na račun hraniva nakupljenih u vegetativnim dijelovima. Zbog toga je za paradajz od posebnog značaja obezbjeđenje hraniva u prvoj polovini vegetacije.

 

Noemi F1

  •  Noemy F1 je hibrid paradajza za proizvođače koji traže visok prinos i vrhunski kvalitet ploda.
  • Plodovi su prosječne težine 180-220g
  • Hibrid se lako proizvodi u najrazličitijim uslovima gajenja.
  • Odlikuje ga čvrst i razgranat korijenov sistem
  • Internodije su kratke i zbog toga se može gajiti i u nižim plastenicima.
  • Posjeduje izuzetno dobru ravnotežu između lisne mase i plodova, a to je garant da se biljka lako obnavlja i poslije 5-6 sprata a ta osobina uz veoma dobro zametanje daje garanciju za visok i kvalitetan urod.
  • Lisna masa odlično pokriva plodove.
  • Plodovi su izuzetno čvrsti, ekstra kvaliteta i jarko crvene boje.
  • Odlično podnosi transport i na veće udaljenosti
  • .Može dugo da se skladišti i da stoji na rafama