Stručna služba

Ocena korisnika:   / 3
VANJA NESTOROVIĆ, dipl.ing.polj.
 066 800 576
region SEMBERIJE
VANJA-NESTOROVIC
STANKO-TADIC
STANKO TADIĆ, dipl.ing.polj.
 066 800 575
region SEMBERIJE i PODRINJA 
SAVO KUREŠEVIĆ, dipl.ing.polj.
 066 800 574
region POSAVINE
SAVO-KUREEVIC
MILAN-VIDOVIC
MILAN VIDOVIĆ, dipl.ing.polj.
 066 800 568
region LIJEVČE POLJA
BRANISLAV BERENDIKA, dipl.ing.polj.
 066 910 909
region LIJEVČE POLJA i ŽUPE
BRANISLAV-BERENDIKA
Mr-NENAD-TRBAC
mr NENAD ŠTRBAC, dipl.ing.polj.
 066 800 573
region POTKOZARJA
DRAGAN VUKOVIĆ, dipl.ing.polj.
 066 910 908
region LIJEVČE POLJA i
POTKOZARJA
DRAGAN-VUKOVIC
GORAN-GVOZDEN
dr GORAN GVOZDEN, dipl.ing.polj.
 065 641 092
VELEPRODAJA i
region LIJEVČE POLJA
 DUŠAN DŽAJIĆ, dipl.ing.polj.
                              066 916 543
STOČNA HRANA I
ISHRANA ŽIVOTINJA
 
 Picture1
ZORAN-PANIC
ZORAN PANIĆ, dipl.ing.polj.
 066 916 544
VELEPRODAJA