Krompir Corrina, Janja kod Bijeljine. Sadnja 27.03. vađenje 01.07.