Na proizvodnoj parceli Farme Gajić u Crnjelovu kod Bijeljine najbolje se pokazala sorta Avenue. Ova sorta pšenice postigla je vrhunski kvalitet zrna i prinos preko 9,5 t/ha.