Na imanju Peje Todoranovića u Romanovcima firma Golić trade d.o.o. 07.09.2021. organizovala je dane polja Europlant sorti krompira. Europlant je jedna od najvećih svjetskih kuća za selekciju i oplemenjivanje sjemenskog krompira. Na danima polja predstavljeno je ukupno 11 sorti krompira. Od sorti sa bijelom bojom pokožice prisutni proizvođači izrazili su veliko interesovanje za sorte CORINNA, MARABEL i JELLY dok su kod sorti sa crvenom bojom pokožice veliko interesovanje vladalo za sortom SANIBEL, BELLAROSA i RICARDA.