Kukuruz OS 596

Pšenica Kraljica

Lokacija- Janjari kod Bijeljina

Proizvođač: Ikanović Numan