GALINA je rana sorta soje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.

0 grupa zrenja.

Potencijal za prinos preko 6 t/ha

Dobra adaptabilnost u različitim proizvodnim uslovima.