BIOPLUG je mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka.


Sadrži žive mikroorganizme prirodno “zadužene” za razgradnju organske materije. Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa. Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknađuje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

Količina primjene je 5 l/ha, tako što se žetveni ostatci iztretiraju đubrivom, a zatim zaoru.