Dinamite


Naziv

Dinamite


Proizvođač

NIHON NOHYAKU CO. LTD., JAPAN


Kontaktni insekticid/akaricid za suzbijanje larvi, zatim ninfa, odraslih i jaja u zasadima voća, vinove loze i usjevima povrća.

AKTIVNA MATERIJA: fenpiroksimat 51,2 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana emulzija-EC

PRIMJENA:
- jabuka, kruška, dunja, šljiva, breskva, nektarina i kajsija - za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi). Primjenjuje se u stadijumu 51-58 BBCH skale u količini/koncentraciji od 1,0-2,0 l/ha uz utrošak 1000-1600 l vode/ha.
- paradajz, paprika, patlidžan, krastavac, tikvica, pasulj i ukrasno cvijeće - za suzbijanje koprivne grinje (Tetranychus urticae) i žute lozine grinje (Eotetranychus carpini). Primjenjuje se u stadijumu 11-89 BBCH skale u količini/koncentraciji od 1,0-2,0 l/ha uz utrošak uz utrošak 1000-1600 l vode/ha
- vinova loza - za suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urticae) i žute lozine grinje (Eotetranychus carpini). Primjenjuje se u stadijumu 11-85 BBCH skale u količini/koncentraciji od 1,0-1,8 l/ha uz utrošak 1000-1600 l vode/ha. Za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) i lozinog zelenog cvrčka (Empoasca vitis). Primjenjuje se u stadijumu 11-89 BBCH skale u količini/koncentraciji od 0,0512-0,09216 kg/ha uz utrošak vode 1000-2000 l
- jagoda - za suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urticae) i žute lozine grinje (Eotetranychus carpini). Primjenjuje se u stadijumu 11-81 BBCH skale i poslije berbe u količini/koncentraciji od 2,0 l/ha uz utrošak 1000-2000 l vode/ha
- šljiva, breskva, nektarina i kajsija - za suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urticae). Primjenjuje se u stadijumu 51-58 BBCH skale u količini/koncentraciji od 1,0-2,0 l/ha uz utrošak 1000-1600 l vode/ha
- citrusi - za suzbijanje crvene grinje citrusa (Panonychus citri). rimjenjuje se u stadijumu 11-85 BBCH skale u količini/koncentraciji od 0,0512-0,1024 l/ha uz utrošak 1000-2000 l vode/ha

NAPOMENE:
Dozvoljeno je maksimalno jedno tretiranje tokom vegetacije. Voditi računa da sredstvo ne dospije u vodotokove, kanalizaciju, deponije, da se ne prosipa po zemlji, kao ni na druga mjesta, kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine.

KARENCA:
– vinova loza - 28 dana
– kruška, kajsija - 21 dan
– šljiva, breskva, nektarina, citrusi – 14 dana
– jagoda, paradajz, paprika, patlidžan, krastavac, tikvica, boranija, pasulj – 7 dana

PAKOVANJA:

1 L