KRISTALON PLAVI


 

Naziv

KRISTALON PLAVI

19+6+20+3+mikroelementi


Proizvođač

YARA


Potpuno vodotorastvorljivo bezhlorno đubrivo

Ukupan azot ( N )19 %
Nitratni azot 11,9 %
Amonijačni azot 7,1 %
Fosfor pentoksid ( P205 )
Rastvorljiv u vodi 6 %
Kalijum oksid ( K2O )    
Rastvorljiv u vodi 20 %
Magnezijum oksid ( MgO )
Rastvorljiv u vodi 3 %
Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,025 %
Bakar (Cu) rastvorljiv u vodi 0,01 %
Gvožđe (Fe) rastvorljiv u vodi 0,07 %
Mangan(Mn) rastvorljiv u vodi 0,04 %
Molibden (Mo)rastvorljiv u vodi 0,004 %
Cink (Zn) rastvorljiv u vodi 0,025 %

Kristalon plavi je potpuno vodorastvorljivo bezhlorno đubrivo koje se koristi za fertigaciju i folijarno đubrenje povrtarskih, voćarsko-vinogradarskih, ratarskih kultura, kao i ukrasnih biljaka i to prvenstveno u fazi intezivnog porasta usjeva.
Ako se primjenjuje u fertigaciji doza primjene je 4 – 8 kg / 1000 m² / 10 dana , dok se kod folijarne primjene koncetracija kreće 0,2-0,3 % tj. 20-30 g /10 L vode.

VELIČINA PAKOVANJA: 1 kg, 5 kg i 25 kg