KAPAJUĆA CRIJEVA


 

Naziv

KAPAJUĆA CRIJEVA

JUNIOR


Proizvođač

IRRITEC


Navodnjavanje kap po kap kapajućim crijevima predstavlja veoma pouzdan sistem navodnjavanja pri čemu biljci obezbjeđujemo adekvatnu i preciznu količinu vode u zoni  korjenovog sistema. Na ovaj način  nema gubitaka vode, i kvašenja lišća što uveliko smanjuje pojavu biljnih bolesti. Kapajuća crijeva predstavljaju dugoročno rješenje za navodnjavanje višegodišnjih zasada voća i vinove loze. Zavisno od površine i nagiba terena nudimo različite tipove kapajućih crijeva.

JUNIOR kapajuća crijeva se preporučuju za navodnjavanje na ravnim terenima.

JUNIOR – ZA NAVODNJAVANJE VIŠEGODIŠNJH ZASADA NA RAVNIM TERENIMA

Prečnik cijevi (mm)

Protok vode po kapljaču

(l/h)

Rastojanje između kapljača (cm)

Dužina crijeva na kolutu (m)

16

2,1

30

400

16

2,1

33

100

16

2,1

50

400

16

2,1

75

400

16

2,1

80

400

16

2,1

100

400