KAPAJUĆA CRIJEVA


 

Naziv

KAPAJUĆA CRIJEVA

MULTIBAR


Proizvođač

IRRITEC


MULTIBAR je crijevo za navodnjavanje višegodišnjih zasada na nagnutim terenima. Posebano dizajnirani kapljači omogućuju kompenzaciju pritiska i ujednačeno navodnjavanje na terenima sa različitim visinskim razlikama u svakoj tački sistema.

MULTIBAR – ZA NAVODNJAVANJE VIŠEGODIŠNJH ZASADA NA NAGNUTIM TERENIMA

Prečnik cijevi (mm)

Protok vode po kapljaču

(l/h)

Rastojanje između kapljača (cm)

Dužina crijeva na kolutu (m)

16

2,3

30

100

16

2,3

30

400

16

2,3

50

400

16

2,4

80

400

16

2,4

100

400