Aliette flash


 

Naziv

Aliette flash


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Aliette Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca i bakteriozne plamenjače jabučastog voća

AKTIVNA MATERIJA: fosetil – aluminijum 800 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)


PRIMJENA:

- krastavac - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), u koncentraciji 0,25-0,37% (5-7,4 g u 2 l vode i 10-14,8 g u 4 l vode na 100 m²). Primenjivati preventivno, od formiranja dva prava lista u intervalima 8-10 dana (intervali mogu biti i kraći u zavisnosti od vremenskih uslova i prisustva inokuluma).
- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora), preventivno, u koncentraciji primjene 0,4 - 0,45 % (4 - 4,5 kg/ha) u fazama pred cvjetanje, u toku cvjetanja i u vreme intenzivnog porasta mladara (fenofaze 57 – 69 BBCH skale).
Utrošak vode je od 200-400 l/ha u usjevu krastavca i 1000 l/ha u zasadu jabuke.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je tri puta na istoj površini.


NAPOMENE:

Aliette Flash se ne smije miješati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, bordovskom čorbom, preparatima na bazi sumpora kao i sa većinom folijarnih đubriva.
Prije primjene u miješavini sa drugim preparatima treba napraviti probu miješanja.
Treba tretirati preventivno, tj. prije pojave zaraze jer takvim načinom zaštite postiže se razvoj zdrave biljke. Tretirati više puta zaredom kako bi se uspostavila potpuna zaštita. Fosetil-aluminijum djeluje na originalan način. Preparat djeluje neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke treba tretirati barem dva do tri puta zaredom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina djelovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Aliette Flash je pravi sistemični fungicid. Aktivna materija se brzo usvaja i prenosi sprovodnim sudovima i naniže i naviše. Zaštićena je cijela biljka - od korjena do vegetacione kupe.


KARENCA:

-    krastavac - 4 dana
-    jabuka - 30 dana


PAKOVANJA:

100 gr, 1 kg