Ascra x pro


 

Naziv

Ascra x pro


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid sa preventivnm, kurativnim, i eradikativnim delovanjem namjenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice, paleži klasa, sive pegavosti lista i rđe u usjevima pšenice i ječma

AKTIVNA MATERIJA: biksafen 65 g/l + fluopiram 65 g/l + protiokonazol 130 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (ES)


PRIMJENA:

-pšenice i ječam - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis) i paleži klasa (Fusarium spp.)
U usjevu pšenice koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista (Septoria ssp.) i rđe (Puccinia ssp.), a u ječmu za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres). Količina primjene je 0,9 – 1,2 l/ha (9-12 ml na 100 m²) tokom vegetacije, od vlatanja do početka cvjetanja (faze 30-61 VVSN skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine u pšenici, odnosno jednom u ječmu.


NAPOMENE:

Može se miješati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se prije miješanja preporučuje prethodna provjera kompatibilnosti.


KARENCA:

-    pšenica, ječam - obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

1L, 5 L