Bakarni oksihlorid 50


 

Naziv

Bakarni oksihlorid 50


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Preventivni fungicid širokog spektra djelovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća, povrća i hmelja

AKTIVNA MATERIJA: bakra iz bakar-oksihlorida 500 g/kg preparata

FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)

PRIMJENA:

- jabuka  -  za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis), primjenjuje se u toku mirovanja vegetacije u koncentraciji primjene 0,75% (75g u 10 l vode).
- kruška  - za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia pirina), u toku vegetacije do faze „mišije uši“  u
koncentraciji primjene 0,5% (50g u 10l vode).
- breskva -  za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila) I prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), u toku mirovanja vegetacije, u koncentarciji primjene 0,75% (75g u 10l vode).
- šljiva, trešnja, višnja, kajsija, badem -  za suzbijanje prouzrokovača
šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila), u toku mirovanja vegetacije, u koncentarciji primjene 0,75% (75g u 10l vode).
- vinova loza -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u vegetaciji, samo od početka cvjetanja, po pojavi prvih pjega primarnog zaražavanja, a prije sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i
širenja oboljenja, u koncentraciji primjene 0,5% (50g u 10l vode).
-zasadu hmelja -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora humuli), u vegetaciji, samo poslije cvjetanja, a prije ostvarivanja uslova za zaraze, najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja, u koncentraciji primjene od 0,5-0,75 % (50-75g u 10l vode).
- krompir i paradajz -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), prije ostvarivanja uslova za zaraze, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja u koncentraciji primjene 0,5 – 0,75 %.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²) za krompir i paradajz, 600-1000 l/ha (6-10l na 100m²) za voće, vinovu lozu i hmelj.


NAPOMENA:

Mješa se sa mineralnim uljima za primjenu u toku mirovanja vegetacije. Može se mješati sa sumporom kod primjene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mješavine neutralan. Ne mješa se sa preparatima jako kisele reakcije (dimetoat) i kalcijum-polisulfidom, ciramom i tiramom.  Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primjenjuju se niže koncentracije. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti dva puta.

KARENCA:

-    vinova loza – 28 dana
-    krompir, paradajz, hmelj – 14 dana
-    za voce – obezbjedjena vremenom primjene

 

PAKOVANJE:

75 gr, 1 kg