Balb


 

Naziv

Balb


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtlarstvu i cvjećarstvu

AKTIVNA MATERIJA: propamokarb - hidrohlorid 722 g/l preparata

FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SC)

PRIMJENA:

-krastavac -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,15% (15 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacija preventivno i to kod kornišona od pojave prvih pravih listova, a kod salatara najkasnije po pojavi simptoma.
-paprika -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora capsici) u koncentraciji 0,25% (25 ml u 10 l vode). Prvo tretiranje zaljevanjem rasada, na tri dana prije rasađivanja. Drugo tretiranje zaljevanjem rasađenih biljaka, odmah poslije rasađivanja. Treće tretiranje  zaljevanjem rasađenih biljaka u zoni korjenovog sistema, tri nedelje poslije drugog tretiranja.
-lale -  za suzbijanje prouzrokovača poljeganja rasada (Pythium spp.), u koncentraciji 0,3 % (30 ml u 10 l vode) potapanjem očišćenih lukovica prije rasađivanja u trajanju od 15-20 minuta i/ili zaljevanjem zasađenih lukovica.

Utrošak vode: fino prskanje ili orošavanje presađenih biljaka uz upotrebu 200-
400 l/ha vode (2 – 4 l na 100 m2), a kod rasada zalivanjem 0,5 l po kućici krastavca, odnosno oko 150 ml po biljci kod paprike i lale.

NAPOMENA:
Ne smije se primjenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije. Sredstvo za tretiranje se priprema uljevanjem u tankom mlazu odmjerene količine preparata u potrebnu količinu vode uz maksimalno mijesanje.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Četiri puta u usevu krastavca, tri puta u usevu paprike i dva puta u zasadu lale.

KARENCA  :

- paprika – 35 dana
- krastavac – 14 dana
- lale – obezbjedjena vremenom primjene


PAKOVANJE:

100 ml