Bordovska čorba 100 SC


 

Naziv

Bordovska čorba 100 SC


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Protektivni fungicid na bazi bakarnog sulfata za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze.

AKTIVNA MATERIJA: bakar u obliku smjese bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida 100 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA :
-vinova loza  - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  u koncentraciji 2,5%.Primjenjeuje se samo poslije cvjetanja, po pojavi prvih pjega primarnog zaražavanja, a prije sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja. Utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

NAPOMENE:
Pored djelovanja na prouzrokovače bolesti vinove loze, Bordovska čorba pri tretmanima u drugom dijelu vegetacije povoljno utiče na odrvenjavanje lastara, što povoljno utiče na njihovu otpornost na izmrzavanje. Najmanje 21 dan poslije primjene, ne dozvoliti pristup stoci na tretirane površine. Može biti fitotoksična ako se primjeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog perioda primjene. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primjeniti tri puta u vinovoj lozi.

KARENCA:
- vinova loza (stone sorte) - 21 dan
- vinova loza (vinske sorte) - 28 dana

PAKOVANJA:
300ml ,  1 L