Falcon Forte EC 460


 

Naziv

Falcon Forte EC 460


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


FALCON FORTE EC 460 je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pjegavosti

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 167 g/l + triadimenol 43 g/l + spiroksamin 250 g/l preparata
FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (ES)


PRIMJENA:

- pšenica i ječam - za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pjegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres). Količina primjene je 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), od rane faze vlatanja pa do početka cvjetanja (faza 61 BBCH skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine;
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Količina primjene je 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100 m2), tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), maksimalan broj tretiranja na istoj površini je 4 puta u toku godine.


NAPOMENE:

Upotreba preparata Falcon Forte EC 460 se preporučuje na osetljivim sortama vinove loze i u rejonima pogodnim za razvoj pepelnice. Ispitivanja su dokazala da ne postoji mogućnost ukrštene rezistencije sa preparatima na bazi triazola i strobilurina. Aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti i to kroz preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Mehanizam djelovanja se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100 % količina preparata Falcon  Forte EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.


KARENCA:

-pšenica, ječam - obezbjeđena vremenom primjene
-vinova loza - 21 dan


PAKOVANJA:

1 L, 5 L