JUNAD 1


Naziv

JUNAD 1Golmix Junad 1 je gotova smjesa za tov junadi od 250-350kg. 


Izbalansirana je tako da zajedno sa kabastim dijelom upotpuni obrok tovne junadi i zadovolji njihove potrebe u intenzivnom tovu. Kao i sve Golmix smjese napravljena je u saradnji sa kompanijom Biomin i u njoj se nalazi vrhunski vitaminsko mineralni dodatak sa aditivima koji osigurava dobru kozumaciju hrane, reguliše ph vrijednost buraga i brine se za što bolji rast mišićnog tkiva.