JUNAD 2


Naziv

JUNAD 2


Golmix Junad 2 je gotova smjesa koja se koristi u tovu junadi preko 350 kg pa do kraja tova. Ova smjesa je izbalansirana da junadima omogući dobro zdravlje i vrhunske proizvodne rezultate. Kvalitetan vitaminsko mineralni dodatak sa dosta vitamina E osigurava dobar rast mišićnog tkiva i dobar randman.