MUZNE KRAVE 22%


Naziv

MUZNE KRAVE 22%


Golmix - Muzne krave 22% je gotova smjesa za ishranu visokomliječnih krava u laktaciji sa proizvodnjom preko 20l mlijeka dnevno. 
Napravljena je i izbalansirana po tehnologiji austrijiske kompanije Biomin. 
Korišteni su aditivi, premiksi i komponente koje su potvrđene u praksi kod proizvođača mlijeka u Austriji sa dugogodišnjim iskustvom.
Posebno treba istaknuti korištenje deaktivatora mikotosina Mykofix koji obezbijeđuje dobro zdravlje i reprodukciju krava kao i najkvalitetnijih kvasaca koji obezbijeđuju stabilnost mikroflore buraga, poboljšavaju fermentaciju u buragu i povećavaju unos hrane.