Folicur 250 EW


 

Naziv

Folicur 250 EW

Folicur 250 EW


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Folicur EW 250 odlično suzbija pepelnicu vinove loze te bolesti na žitu, uljanoj repici i suncokretu. Osim direktnog djelovanja na biljne patogene, Folicur EW 250 djeluje i kao regulator rasta. Uljana repica, poprskana Folicur-om u vrijeme jeseni, bolje prezimljuje što je jedan od preduslova visokog prinosa.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 250 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EW)

PRIMJENA :
- pšenica - u količini 0,75 - 1 l/ha (7,5 - 10 ml/100 m²) smanjuje zarazu Fusarium spp. Za suzbijanje prouzrokovača hrđa (Puccinia spp.) primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
- ječam - za suzbijanjeprouzrokovača pepelnice, mrežaste i sive pjegavosti ječma primijeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²).
Za suzbijanje hrđe (Puccinia spp.) primjeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
- raž - za suzbijanje prouzrokovača hrđe, sive pjegavosti i pepelnice primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
- zob - za suzbijanje prouzrokovača hrđe, pjegavosti lista, sive pjegavosti i pepelnice primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).
- suncokret - za suzbijanje prouzrokovača sive i bijele truleži primijeniti u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m²). Hrđa (Puccinia helianthi) primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovini cvjetanja.
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze primijeniti u koncentraciji od 0,03 % (30 ml na 100 l vode).

- uljana repica - tretman Folicurom u jesen obavlja se u dozi 0,5 - 1 lit/ha što zavisi o fenološkoj fazi biljke tj. broju listova i bujnosti. Sa dozom od 0,5 lit/ha tretirati kada repica ima razvijeno 5-7 listova a za svaki dalje razvijeni list podići dozu za 0,1 lit/ha. U proljeće nakon porasta vegetacijskog vrha i lisne mase tj. kada je repica visine 50 cm ponovo tretirat Folicurom u dozi 1 lit/ha kako bi zaštita usjeva bila potpuna od prourokovača bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) ,sive plijesni (Botrytis cinerea) i koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.).
- bijeli luk - primjeniti u količini 2 l/ha. Vrijeme primjene odmah nakon sadnje raspršivanjem po zemljištu  ili zalijevanjem. Za suzbijanje Stemphyliuma (Stemphylium), hrđe (Puccinia allii) primijeniti u količini 1 l/ha. Primijeniti folijarno raspršivanjem. Može se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.

- crni luk -  primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem protiv bijele trulezi (Sclerotinia sclerotiorum), sive plijesni (Botrytis cinerea) hrdje (Puccinia allii), čađavice (Cladosporium spp.).

- malina - primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi sušenja mladara (Leptosphaeria coniothyrium). Količina primjene sredstva je 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.
 
- kupina - primjeniti u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²) pri pojavi prvih simptoma sušenja mladara (Leptosphaeria coniothyrium).

NAPOMENE:

Folicur EW 250 se može upotrijebiti najviše 2 puta godišnje na suncokretu i žitaricama, a na vinovoj lozi 3 puta godišnje. Na uljanoj repici se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.
Sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim
fungicidima i insekticidima.

KARENCA:

- pšenica,ječam,raž,zob,suncokret,vinova loza,-42 dana
- luk -ogranicena vremenom primjene
- malina - 14dana

PAKOVANJA:
100 ml ,  1 l