Foton


 

Naziv

Foton


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu

AKTIVNA MATERIJA: miklobutanil 240 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)


PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) tretiranjem preventivno od fenofaze kada su prvi listovi vidljivi (faza mišjih ušiju) i dalje tokom
vegetacije (faze 10-78 BBCH skale). Koncentracija primjene je 0,015 – 0,02 % (1,5 – 2 ml u 10 l vode).
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) tretiranjem
tokom vegetacije za suzbijanje primarnih zaraza, odnosno sprečavanje širenja oboljenja
(faze 11-75 VVSN skale). Količina primjene je 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml na 100 m²).

Utrošak vode: 1000 l/ha (10l na 100m²) u zasadu jabuke i 600-1000 l/ha (6-10l na 100m²) u zasadu vinove loze.

NAPOMENE:

Miklobutanil se ne sme miješati sa preparatima na bazi folpeta, makozeba+metalaksila, vinklozolina i preparatima izrazito bazne reakcije. U toku jedne godine, na istoj površini, najviše se može primjeniti tri puta za jabuku, a dva za vinovu lozu. Primjenjuje se folijarno standardnim uređajima za prskanje i orošavanje sa zemlje.

KARENCA:

-jabuka - 21 dan
-vinova loza - 35 dana


PAKOVANJA:

100 ml, 200 ml, 1 L