Kardinal


 

Naziv

Kardinal


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Preventivni fungicid sa protektivnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu

AKTIVNA MATERIJA: fluazinam 500 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA:

- krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytopthora infestans) u količini od 0,3 – 0,4 l/ha uz utrošak vode 200 do 400 l/ha.  Vrijeme primjene je preventivno a najkasnije do pojave prvih simptoma.
- vinova loza - za suzbijanje prozrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraiji od 0,1 – 0,15 % (10-15 ml na 10 l vode) uz utrošak 600 do 1000 l/ha vode. Sa primjenom se počinje preventivno od faze kada su razvijena tri lista ili neposredno poslije pojave prvih simptoma.
- jabuka - primjenjuje se za suzbijanje prouzrokovača čađave pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis) tretiranjem preventivno ili tokom primarnih zaraza (faza 51-57 BBCH skale) u koncentrasiji od 0,06 % do 0,075 % (6 – 7,5 ml u 10 l vode) i za suzbijanje prozrokovača lisne pjegavosti (Alternaria sp) tretiranjem tokom precvjetavanja (faza 67-69 BBCH skale) u koncentraciji 0,1 % ( 10 ml u 10 l vode), uz utrošak 600 – 1000 l/ha vode.


NAPOMENE:

Može se miješati sa svim fungicidima i velikim brojem drugih pesticida. Prije miješanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. U zasadima jabuke Kardinal je idealan partner kod suzbijanja čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda za fungicide iz grupe triazola (Sekvenca ili Akord). Najoptimalniji period primjene je od precvjetavanja do ploda veličine oraha, kada ispoljava visoku efikasnost i u suzbijanju gljiva iz roda Alternaria, posebno kod sorti Gala, Pink Lady, Fuji i Red Delicious. U zasadima krompira njegova kratka karenca i antisporulativno djelovanje mu omogućava primjenu u poslednjim fazama razvoja, čime se sprečava zaraza krtola, što je posebno značajno u sjemenskoj proizvodnji. U toku jedne godine, na istom terenu, maksimalno se može primjeniti tri puta u krompiru i jabuci i četiri puta u vinovoj lozi.

KARENCA:

- Krompir - 7 dana
- Vinova loza - 21 dan
- Jabuka - 28 dana

PAKOVANJA:

200 ml, 1 L