Luna Experience


 

Naziv

Luna Experience


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, pepelnice vinove loze i šargarepe i sušenja cvjetova i grančica u zasadima višnje

AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 200 g/l + tebukonazol 200 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)


PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l/ha vode. Vrijeme primjene je od početka cvjetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 53 - 89).
- prouzrokovača čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha, uz utrošak 1000 l/ha vode. Vrijeme primjene je tokom perioda primarnih zaraza, od početka rasta listova do završetka razvoja plodova (BBCH 10 - 77).
- prouzrokovača bolesti tokom sladištenja plodova (Colletrichum gleosporoides, Penicillium spp., Monilinia spp., Botrytis spp.) u količini primjene 0,075% (7,5 ml na 10 l vode), tretiranjem zasada jedanput, najkasnije 14 dana pred berbu plodova.
Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primjene od 0,35-0,4 l/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha. Vrijeme primjene je od rasta listova do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (BBCH 15 - 73 skale) u razmaku od najmanje 10 dana između primjena. Maksimalan broj tretiranja je dva puta.
- višnja - za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvjetova i rodnih grančica (Monilia laxa) u količini primjene od 0,5-0,6 l/ha uz utrošak 1000 l/ha vode. Vrijeme primjene: preventivno, od početka formiranja cvjetnih balona pa do precvjetavanja (BBCH 59 - 67). Maksimalan broj tretiranja je 3 puta, na istoj površini u toku vegetacije.
- mrkva - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini primjene od 1 l/ha, uz utrošak 200 - 800 l/ha vode (2 - 8 l na 100 m2). Vrijeme primjene je tokom perioda razvoja vegetativnih dijelova biljke koji se koriste za berbu (BBCH 41 - 49). Maksimalan broj tretiranja je dva puta na istoj površini u toku vegetacije.


NAPOMENE:

Kod primjene u vinovoj lozi, miješanje sa preparatima na bazi fluopikolida nije dozvoljeno.
Luna Experience je efikasna u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima.
Uvijek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti.
Kod primjene u vinovoj lozi:
 a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Experience primjeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primjena preparata  na  bazi  fluopikolida;
b) ukoliko se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primjena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.


KARENCA:

- jabuka, vinova loza i mrkva - 14 dana
- višnja - 7 dana


PAKOVANJA:

10 ml, 40 ml, 100 ml, 1 L