Luna Max


 

Naziv

Luna Max


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadu vinove loze

AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 75 g/l + spiroksamin 200 g/l preparata
FORMULACIJA: suspoemulzija (SE)


PRIMJENA:

- vinova loza -za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze, tokom vegetacije kada se ostvare uslovi za pojavu infekcije (faze 53-73 VVSN skale). Količina primjene je 1 l/ha (10 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, na razmaku od 10 dana između tretmana.


NAPOMENE:
Može se miješati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se prije miješanja preporučuje prethodna provjera kompatibilnosti.
U vinovoj lozi ukoliko se u toku vegetacije Luna Max primjeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata na bazi fluopikolida a ukoliko se Luna Max koristi dva puta u toku vegetacije, primjena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.


KARENCA:

- vinova loza – 35 dana


PAKOVANJA:

1 L