Luna Sensation


 

Naziv

Luna Sensation


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži jagode i maline, sušenja lastara maline i pjegavosti lista jagode

AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 250 g/l + trifloksistrobin 250 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija  (SC)


PRIMJENA:

- malina -  za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2), tretiranjem zasada tokom cvjetanja, precvjetavanja, formiranja plodova i početkom zrenja (faze 65 – 87 BBCH skale), kao i za suzbijanje sušenja lastara (Didymella applanata) u količini primjene 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2) u vrijeme intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvjetanja i neposredno posle berbe (faze 19 – 87 BBCH skale). Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.
- jagoda - za suzbijanje prouzorkovača lisne pjegavosti (Mycosphaerella fragarie) tokom vegetacije, po potrebi (fenofaze 15 - 89 BBCH skale), kao i sive truleži (Botrytis cinerea) od fenofaze cvjetanja, precvjetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 55 - 89). Količina primjene je 0,8 l/ha (8 ml / 100 m2).
Utrošak vode: 600 – 1000 l/ha (6 – 10 l na 100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.


NAPOMENE:
Kod primjene u vinovoj lozi, miješanje sa preparatima na bazi fluopikolida nije dozvoljeno.
Luna Experience je efikasna u suzbijanju čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima.
Kod primjene u vinovoj lozi ukoliko se u toku vegetacije Luna Experience primjeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata  na  bazi  fluopikolida a ukoliko se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

KARENCA:

- jagoda - 3 dana
- malina - 7 dana.


PAKOVANJA:

100 ml, 1 L