NATAŠA


 

Naziv

NATAŠA


Proizvođač

NS SEME


  • Ozimo – jara sorta pšenice (fakultativna)
  • Prosječna visina stabljike 70-85 cm
  • Dobra otpornost
  • U jesenjoj sjetvi može ostvariti prinose preko 8 t/ha, a u proljećnoj preko 6 t/ha
  • Hektolitarska masa oko 79-81 kg/hl
  • Masa 1000 zrna u prosjeku iznosi 37-40 g
  • Može se sijati od oktobra do početka marta 
  • Veoma adaptibilna i može se sijati na svim geografskim širinama gdje uspijeva jara pšenica
  • Norma sjetve: 600-700 klijavih zrna/m2 (240-270 kg/ha