Lunar


 

Naziv

Lunar


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJASistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i drugim rezidualnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi

AKTIVNA MATERIJA: krezoksim-metil 500 g/l preparata  

FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA:
 
- jabuka -  za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Tretiranje se izvodi od početka kretanja vegetacije, fenofaza pucanja pupoljaka i dalje tokom vegetacije, preventivno u količini primjene 0,2 l/ha (2 ml na 100 m²).
- vinova loza -  za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Tretiranje se izvodi prije cvjetanja i poslije cvjetanja, preventivno u količini primjene 0,2 l/ha (2 ml na 100 m²)
Utrošak vode: 1000l/ha (10 l na 100 m²) za jabuku i 600-1000l/ha (6-10 l na 100 m²) za vinovu lozu .
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je tri puta.

NAPOMENE:

Zabranjena je primjena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdjevanje stanovništva.

KARENCA:

- jabuka – 21 dan        
- vinova loza – 35 dana


PAKOVANJE:

100 ml, 200 ml