MIKAL F PREMIUM


 

Naziv

MIKAL F PREMIUM


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi

AKTIVNA MATERIJA: fosetil-aluminijum 500 g/kg + folpet 250 g/kg + iprovalikarb 40 g/kg  preparata

FORMULACIJA: vododisperzibilne granule  (WG)

PRIMJENA:

- vinova loza - koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne pjegavosti (Phomopsis viticola).
Primjeniti u količini 3 kg/ha uz utrošak 1000 L vode/ha.


NAPOMENA:
Mikal Premium F proizvod iz porodice Mikal Flash, nadograđen iprovalikarbom. Iprovalikarb u formulaciji omogućuje snažnije i dugotrajnije djelovanje na plamenjaču. Mikal Premium F će vas spasiti i u slučaju najpovoljnijih uslova za razvoj plamenjače. Preparat suzbija i crnu pjegavost mladica vinove loze.
Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmaku od 12-14 dana. Sredstvo se ne smije miješati sa fungicidima na bazi bakra, ditiokarbanata i lužnatim preparatima


KARENCA:

- vinova loza - 42 dana


PAKOVANJE:

300 gr, 1 kg