Moximate 725 WG


 

Naziv

Moximate 725 WG


Proizvođač

INDOFIL INDUSTRIES


Kombinovani kontaktni i lokalsistemični fungicid sa protektivnim ili kurativnim djelovanjem u obliku vododisperzibilnih granula (WG)

AKTIVNA MATERIJA: mankozeb 680 g/kg + cimoksanil 45 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- krompir - koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira Phytophthora infestans, kada su stvoreni uslovi za infekciju od maja do septembra u fenofazama krompira 10-91 po BBCH skali. Količina primjene je 2,5 kg po hektaru uz utrošak 200-500 l/ha vode.
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze Plasmopara viticola, kada su stvoreni uslovi za infekciju od maja do septembra u fenofazama vinove loze 11-79 po BBCH skali. Količina primjene je 2,5 kg po hektaru uz utrošak 300-1200 l/ha vode.

NAPOMENE:

Preparat se u toku jedne godine na istoj površini može upotrijebiti najviše osam puta u krompiru i šest puta u vinovoj lozi. Prije miješanja sa drugim pesticidima posebno različite formulacije provjeriti njihovu
fizičku kompatibilnost. Ne miješa se sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat, fosfamidon, monokrotofos), bordovskom čorbom, sumpornom-krečnom čorbom, preparatima na bazi propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor.
Ne miješa se sa sumporom kod poslednjeg tretitanja u zasadima vinove loze, jer se znatno produžava perzistentnost mankozeba.

KARENCA:
 - krompir - 7 dana
 - vinova loza - 28 dana

PAKOVANJA:

30 g , 250 g, 1 kg