Nativo 75 WG


 

Naziv

Nativo 75 WG


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Nativo 75 WG je fungicid širokog spektra djelovanja. Suzbija brojne gljivične bolesti u vinovoj lozi, voću i povrću
AKTIVNA MATERIJA: trifloksistrobin 250 g/kg +tebukonazol 500 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule (WG)

PRIMJENA:

- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini od 160-200 g/ha u 1000 l vode(16-20g na 1000 m2 u 100 l vode). Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacimaod 12 do 14 dana. Sredstvo treba koristiti u vrijeme najjačeg napada bolesti,neposredno prije i neposredno poslije cvjetanja, isključivo za preventivnu zaštitu.
- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice (Podosphaera leucotricha) i alternarije (Alternaria alternata) preventivno tretirati u količini 20 g/hl (300 g/ha) počevši od faze pred cvjetanje pa do prije berbe. Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima od 10-12 dana.
- kruška - za suzbijanje prouzrokovač krastavosti kruške (Venturia pirina) i smeđe pjegavosti krušaka  (Stemphylium vesicarium) preventivno tretirati u količini 20 g/hl (300 g/ha) počevši od faze pred cvjetanje pa do prije berbe. Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima od 10-12 dana.
- breskva, nektarina, marelica za suzbijanje prouzrokovača:

a) pepelnice (Sphaeroteca pannosa) preventivno tretirati u količini 20 g/hl (300 g/ha). Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima 12-14 dana
b) truleži ploda (Monilinia spp.) preventivno tretirati u količini od 20 g/hl (300 g/ha) na početku cvjetanja u razmacima od 12-14 dana i prije berbe u razmacima od 7 dana. Smije se koristiti tri puta u vegetaciji.
c) kovrčavosti lista (Taphrina deformans) preventivno tretirati na početku vegetativnog razvoja u količini 20 g/hl (300 g/ha). Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima 12-14 dana.
- šljiva i trešnja - za suzbijanje prouzrokovača truleži ploda (Monilinia spp.) preventivno tretirati u količini 20 g/hl (300 g/ha) na početku cvjetanja u razmacima 12-14 dana i prije berbe u razmacima od 7 dana. Smije se koristiti tri puta u vegetaciji.
- maslina - za suzbijanje prouzrokovača paunovog oka (Spilocea oleaginea) preventivno tretirati u količini 20 g/hl (250 g/ha) od ponovne vegetacije do pred cvjetanje. Smije se koristiti jednom u vegetaciji.
- paradajz i paprika (na otvorenom i u stakleniku) - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Leveillula taurica), preventivno tretirati prije cvjetanja do prije berbe u količini 20-30 g/hl (300 g/ha). Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima od 8-12 dana.

- krastavcima, tikvicama, dinjama, lubenicama, tikvama - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum), preventivno tretirati od faze pred cvjetanje do prije berbe u količini 20-30 g/hl (300 g/ha). Smije se koristiti tri puta u vegetaciji u razmacima 8-12 dana.
Proširena upotreba na male kulture i/ili male namjene:
a) mrkva - za suzbijanje prouzrokovača paleži lišća (Alternaria dauci), ne prelaziti 3 primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u količini od 0,3 kg/ha (pojedinačna količina) 0,9 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Za adekvatnu zaštitu od paleži lišća potrebno je sredstvo primjeniti na početku avgusta ili ranije, ako se primjete prvi simptomi zaraze, ali ne prije razvijenog petog lista (BBCH 15). Primjenjuje se uz utrošak vode od 200-500 l/ha u razmaku od 21 dan. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe heraclei) ne prelaziti 3 primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u količini od 0,3 kg/ha (pojedinačna količina) 0,9 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
Za suzbijanje prouzrokovača bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) ne prelaziti 3 primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u količini od 0,3 kg/ha (pojedinačna količina) 0,9 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Za što bolju zaštitu mrkve od bijele truleži, preporučuje se sredstvo prvi put primjeniti prije zatvaranja redova krajem juna i početkom jula da se obezbjedi potpuna zaštita listova. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
b) brokula - za suzbijanje prouzrokovača koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae), suve truleži (Phoma lingam), bijele rđe (Albugo candida ) i pepelnice (Erysiphe cruciferarum ) primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Ne prelaziti dvije primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u razmaku od 21 dan u količini od 0,4 kg/ha (pojedinačna količina) 0,8 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2.
c) karfiol - za suzbijanje prouzrokovača koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola), suve truleži (Phoma lingam), bijele rđe (Albugo candida), svijetle pjegavosti (Pyrenopeziza brassicae ) i pepelnice (Erysiphe cruciferarum) , primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Ne prelaziti dvije primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u razmaku od 21 dan u količini od 0,4 kg/ha (pojedinačna količina) 0,8 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2.
d) kelju pupčaru, kupusu - za suzbijanje prouzrokovača koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae),  prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola), suve truleži (Phoma lingam), bijele rđe (Albugo candida), svijetle pjegavosti  (Pyrenopeziza brassicae) i pepelnice (Erysiphe cruciferarum) primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Ne prelaziti tri primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u razmaku od 21 dan u količini od 0,4 kg/ha (pojedinačna količina) 1,2 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
e) praziluk - za suzbijanje prouzrokovača pjegavosti lišća (Alternaria porri), rđe (Puccinia allii) i vršne paleži (Phytophthora porri) primjeniti kod prvih simptoma zaraze. Ne prelaziti tri primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u razmaku od 21 dan u količini od 0,4 kg/ha (pojedinačna količina) 1,2 kg/ha (najveća ukupna količina/kulturi). Utrošak vode 200-500 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni.  f) peršunu:sive pjegavosti (Septoria apiicola) i pjegavosti lista (Cercospora apii) primjeniti u ranoj fazi razvoja bolesti. Ne prelaziti tri primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u razmaku od 21 dan uz utrošak vode od 300 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.
g) hren - za suzbijanej prouzrokovača koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) primjeniti u ranoj fazi razvoja bolesti. Ne prelaziti tri primjene po kalendarskoj godini u tretiranim područjima. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 21 dan uz utrošak vode od 300 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3.

NAPOMENA:
Sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim fungicidima i insekticidima. NATIVO 75 WG je novo rješenje za suzbijanje pepelnice vinove loze, te zaštitu mrkve, brokule, karfiola, kelja pupčara, kupusa, poriluka, hrena i peršuna. Dvije aktivne materije, jedna iz grupe triazola i druga iz grupe strobilurina, po svojim karakteristikama se odlično dopunjavaju i tako garantuju optimalnu zaštitu od pepelnice za vrijeme kada je opasnost zaraze najveća.

KARENCA:
- vinova loza - 42 dana
- jabuka i kruška- 14 dana
- breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja – 7 dana
- paradajz, paprike, krastavce, tikvice, dinje, lubenice, tikve – 3 dana
- mrkva, praziluk, kelj pupčar, karfiol, kupus, hren – 21 dan
- maslina -obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVNJE:
20 g, 200 g