Previcur energy


 

Naziv

Previcur energy


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Previcur Energy je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada i plamenjače.
AKTIVNA MATERIJA: propamokarb-hidrohlorid632,4 g/l + fosetil aluminijum332,5 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovani rastvor (SL)


PRIMJENA:
- krastavac -  za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini primjene 2 l/ha (20 ml na 100 m2), folijarnim tretiranjem uz utrošak 600 litara vode po hektaru (6 l/100 m2).
- paradajz i lubenice  - za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u količini primjene 3 ml preparata u 2 l vode na m2, zalijevanjem neposredno nakon sjetve ili neposredno prije rasađivanja tj pikiranja paradajza odnosno po pojavi prvih pravih listova lubenice.
- paprika -  za suzbijanje prouzrokovača polijeganja rasada (Pythium spp.) u količini primjene 3-6 ml preparata u 2 l vode na m2, zalijevanjem neposredno nakon sjetve i 3-6 ml preparata u u 2 l vode na m2, neposredno prije rasađivanja tj pikiranja.
Maksimalan broj tretiranja u godini na istoj površini za krastavac je tri puta, za paradajz je dva do tri puta, a za papriku i lubenicu je dva puta.


NAPOMENE:
Ne koristiti u usijevu ljute paprike kratke vegetacije. Optimalno vrijeme primjene fungicida Previcur Energy je nakon sjetve i neposredno prije rasađivanja-pikiranja. Može se primjeniti i nakon rasađivanja na stalno mjesto.
Previcur Energy primjenjivati prije svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije. U slučaju kurativnih tretmana neophodno je uraditi minimum dva do tri vezana tretmana (zalijevanjem).
Previcur Energy ne koristiti na suvom, već na zemljištu normalne vlažnosti u cilju boljeg usvajanja od strane korjenovog sistema. Prilikom potapanja rasada povrća voditi računa da biljka radi boljeg usvajanja bude u rastvoru preparata 20 minuta.
Može se dodati u sistem za navodnjavanje „kap po kap“, jer je u vodi potpuno rastvorljiv i ne zapušava raspršivač. Ne suzbija mikorizne gljive koje su veoma značajne za rast korijena.
Previcur Energy efikasno suzbija zaraze prouzrokovane sojevima gljiva koji su postali otporni na ostale fungicide.


KARENCA :
- krastavac, lubenica, paprika (zalijevanjem) - obezbeđena vremenom primjene
- krastavac (folijarna primjena) - 14 dana

PAKOVANJE:
5 ml, 100 ml , 1 L