Prosaro 250 EC


 

Naziv

Prosaro 250 EC


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, pegavosti i paleži klasa u strnim žitima

AKTIVNA MATERIJA: protiokonazol 125 g/l + tebukonazol 125 g/l preparata
FORMULACIJA:  koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA :
- pšenica i ječam - za suzbijanje prouzrokovača:
Pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) tokom faze vlatanja, klasanja i cvjetanja (VVSN 30 - 69) - po pojavi simptoma bolesti a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas.
Sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) po pojavi simptoma i postojanja uslova za zaražavanje i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) od početka faze klasanja, kada su vidljive prve plevice pa do kraja faze cvjetanja (VVSN 51 - 69) odnosno kada se ostvare uslovi za nastanak infekcije.
Količina primjene je 0,75 - 1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini.

NAPOMENE:
Primjena iz vazduha je dopuštena uz uslov da se provodi na udaljenosti najmanje 700 m od ribnjaka, 500 m od naselja I zgrada te 200 m od voda, jezera i bunara.
Ne preporučuje se miješanje sredstva s kontaktnim herbicidima i mineralnim đubrivima.


KARENCA:
-pšenica,ječam -42 dana


PAKOVANJA:
 1 l , 5l