Sphere 535 SC


 

Naziv

Sphere 535 SC


Proizvođač

BAYER CROP SCIENCE


Sphere je sistemični fungicide namjenjen za suzbijanje prouzrokovača pjegavosti lista šećerne repe, pepelnice, lisne rđe, pjegavosti lista pšenice i ječma, kao i za suzbijanje bolesti u usjevu suncokreta.

AKTIVNA MATERIJA: trifloksistrobin 375 g/l +ciprokonazol 160 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMJENA:
- šećerna repa - za suzbijanje prouzrokovača pjegavosti lista (Cercospora beticola) u količini primene 0,3  -0,35 l/ha, folijarnim tretiranjem, preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti listova uz utrošak vode 200-400 l/ha.
- pšenica i ječam - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia spp.), pegavosti lista (Septoria nodorum), mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u količini primene 0,5 l/ha uz utrošak vode 300-400 l/ha, preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti.
- suncokret - za suzbijanje bolesti suncokreta - crne pegavosti stabla (Phoma macdonaldi) u količini primene 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode 300-500 l/ha, prije svega preventivno. Prvo tretiranje treba obaviti u vrijeme kada je razvijeno 9 i više listova (faza 18 BBCH skale), a drugo, kada se cvjetna glavica potpuno odvoji od lisne mase (faze 57 - 59 BBCH skale).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta.
       
NAPOMENE:
Prije miješanja s bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj oglednoj površini. Dosadašnja iskustva iz prakse su pokazala da zbog visoke fungicidne učinkovitosti Sphere 535 SC nije potrebno miješati ni sa kojim drugim sredstvom za tu namjenu.

KARENCA:
- šećerna repa - 21 dan
- pšenica, ječam i suncokret - 42 dana


PAKOVANJA:
200 ml, 1 L